Chính sách vận chuyển

Chính sách vận chuyển

Đối với đơn hàng kệ trưng bày: miễn phí vận chuyển

Đối với đơn hàng trị giá trên 10 triệu: miễn phí vận chuyển

Đối với khách hàng trị giá đơn hàng nhỏ hơn 10 triệu:

  • . Khách hàng thanh toán bằng hình thức chuyển khoản: miễn phí vận chuyển
  • . Khách hàng thanh toán bằng tiền mặt: khách hàng sẽ chịu phí vận chuyển